Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: 1. accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii; 2. neoplaziilor și celorlalte boli prevăzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010; 3. bolilor obisnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca. în raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea este: 1. de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire; 2. de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire; 3. de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel puțin jumătate din timpul normal de muncă. Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I , II și III de invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii și asigurări sociale. încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă (medicul expert al asigurărilor sociale) care activează pe lângă casele teritoriale de pensii (din sistemul public de pensii), în termen de 45 zile de la data înregistrării cererii însoțită de documentația necesară.. împotriva deciziei emise în conformitate cu alineatul precedent se poate face contestație în condițiile prevăzute în Legea nr. 263/2010. Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate necontestată în termen este definitivă. Asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă îndeplinesc stagiul de cotizație necesar în raport cu vârsta conform prevederilor Legii nr. 263/2010. Beneficiază de pensie de invaliditate și asigurații care până la data ivirii invalidității au realizat cel puțin jumatate din stagiul de cotizare necesar prevăzut prin dispozițiile Legii nr. 263/2010. Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, decizie emisă în urma revizuirii. Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionari de invaliditate care: a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă; b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege; c) au vârsta mai mică de până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare conform legii. Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de muncă au dreptul la indemnizație pentru însoțitor în cuantum fix. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie și se suportă de la bugetul de stat, conf. art.77 al.3 din Legea nr. 263/2010. Indemnizația pentru însoțitor se menține și după obținerea pensiei pentru limită de vârstă pe toată durata acordării acestei pensii. La îndeplinirea condițiilor pentru pensie pentru limită de vârstă, pensia pentru invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. Prevederile Legii nr. 263/2010 referitoare la: - stagiul potențial; - revizuirea medicală; - sancțiunile pentru neprezentarea la revizuirea medicală; - revizuirea medicală la cerere; - programele de recuperare; - alte elemente prevăzute de lege, sunt aplicabile în mod corespunzător și în sistemul propriu al C. C. B. R. Legislație Pensia de invaliditate Art. 68 (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA; c) bolilor obisnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca. (2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și persoanele care se află în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) și g). (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale. (4) Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă. art. 49 alin. (1) lit. c) și g) Art. 49 (1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate; b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma; c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat; d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 — 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii; e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca și boli profesionale; f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani; g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica și siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor și functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar. (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere. (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi. (4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.