Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței 1. Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei - copii după BI-CI; - certificatele de nastere ale copiilor; - certificatul de căsătorie; - hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii; - actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator. 2. Acte de venit: La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2017 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie). Categoriile de venituri nete realizate și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere: - drepturi provenite din salarii (salar net cu mențiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitați independente; - indemnizații de somaj, pensii, indemnizații speciale, indemnizația-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, alocațiile de stat pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activități agricole, alte drepturi etc. Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie: - sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei; - bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap; - ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli; - bursele de studiu și cele sociale, precum și bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"; - veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. 3. Acte de proprietate/chirie -copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosință, pentru titular viza obligatorie pe buletin 4. Factura de la furnizorul de agent termic/gaz metan/energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinței cu gaz metan, energie electrică, energie termică Obs. Studenții întreținuți de părinți și care locuiesc separat de acestia, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, conform art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011. Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinții locuiesc la alte adrese și care nu contribuie la întreținerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt considerați în întreținerea părinților naturali. Termen pentru depunere: pentru a beneficia pentru luna Maine noiembrie data limita este de 20 noiembrie. Dupa data de 21 octombrie pana pe data de 20 a lunii decembrie dreptul se stabileste pentru luna decembrie. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI: 1. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componența familiei; 2. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe proprie răspundere, însoțită de actele justificative această obligație este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării. Nedeclararea corectă a componeneței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracțiune și va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.